Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp B

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 18 | Tháp B

Mặt bằng căn hộ Tầng 18 được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 06 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 73.7M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 3 Phòng ngủ / 111.5M²

 2 Phòng ngủ / 65.2M²

 2 Phòng ngủ / 69.4M²

 3 Phòng ngủ / 98.2M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ


Hotline
0903 763 335
Web Analytics